Vi stödjer Barncancerfonden
Vi är medlemmar i Svenska SIKO!
Vi stödjer Aktiv skola!

Välkommen till Mälardalens Idrottsservice AB

Vi arbetar med besiktning, service, reparation, försäljning och montering av gymnastik och sporthallsinredningar. Vi utför även service och reparation av ridå och vikväggar, linjemålningar inom och utomhus, samt ishallar

Mälardalens idrottservice är certifierade att utföra säkerhetsbesiktningar i gymnastik och sporthallar.

Säkerhetsbesiktning

Vi utför certifierade, kvalitetssäkrade säkerhetsbesiktningar enligt Svenska Sikos besiktningsrutiner. Det innebär att vi är ålagda att följa lagar och bestämmelser i alla avseenden och att använda certifierad specialutbildad personal, allt för att säkerställa att kunden ska få en professionell besiktning enligt de gällande rutinbeskrivningarna.

Service - renovering - försäljning

Vi utför service/underhåll på all gymnastikutrustning i sporthallen/gymnastiksalen. Vi lagar golv, ytskikt och neråt, ridå och vikväggar, sätter fast lösa stolphylsor, lagar mattor, bänkar, plintar, bomsystem, basket och handbollsmål mm mm….. Ja ni ser listan är lång.

Vi är medlemmar i Svenska SIKO!

Svenska SIKO är en branschorganisation vars övergripande syfte är att förhindra att olyckor och tillbud inträffar i svenska sportanläggningar. Detta syfte ska uppnås genom att Svenska SIKO:s medlemmar genomför kvalitetssäkrade besiktningar och underhållsarbeten.

Läs mer