Service - renovering - försäljning

Vi utför service/underhåll på all gymnastikutrustning i sporthallen/gymnastiksalen. Vi lagar golv, ytskikt och neråt, ridå och vikväggar, sätter fast lösa stolphylsor, lagar mattor, bänkar, plintar, bomsystem, basket och handbollsmål mm mm….. Ja ni ser listan är lång.

Ett av företagets målsättning är att bibehålla så mycket av den befintliga inredningen/utrustningen som möjligt varför renovering av bla bänkar, plintar, bomsystem mm. görs kontinuerligt, ofta är det så att det kan vara bättre att renovera den befintliga utrustningen än att köpa nytt, det blir billigare, man får en slutprodukt med hög kvalité som kommer att hålla i många år framåt, för att inte tala om den positiva miljöaspekten, det är bra mycket miljövänligare att ta hand om det man har istället för att hela tiden köpa nytt.

Men så klart vill man eller måste man skaffa nytt så säljer vi det gärna till Er allt ifrån en bordtennisboll till en komplett inredning, eller varför inte ett nytt mattgarage till idrottsplatsens hoppbäddar.


Vi är medlemmar i Svenska SIKO!

Svenska SIKO är en branschorganisation vars övergripande syfte är att förhindra att olyckor och tillbud inträffar i svenska sportanläggningar. Detta syfte ska uppnås genom att Svenska SIKO:s medlemmar genomför kvalitetssäkrade besiktningar och underhållsarbeten.

Läs mer