Säkerhetsbesiktning

Vi utför certifierade, kvalitetssäkrade säkerhetsbesiktningar enligt Svenska Sikos besiktningsrutiner. Det innebär att vi är ålagda att följa lagar och bestämmelser i alla avseenden och att använda certifierad specialutbildad personal, allt för att säkerställa att kunden ska få en professionell besiktning enligt de gällande rutinbeskrivningarna.

Med mer än 20 år arbetserfarenhet av säkerhetsbesiktningar vågar vi påstå att vi är duktiga på det vi gör. Vi sätter alltid säkerheten i främst.

Vi är medlemmar i Svenska SIKO!

Svenska SIKO är en branschorganisation vars övergripande syfte är att förhindra att olyckor och tillbud inträffar i svenska sportanläggningar. Detta syfte ska uppnås genom att Svenska SIKO:s medlemmar genomför kvalitetssäkrade besiktningar och underhållsarbeten.

Läs mer