Linjemålning

Vi utför ny och bättringsmålning av idrottslinjer i sporthallar, gymnastiksalar, ishallar och utemiljöer. Vi målar enligt kommunförbundets måttbok. Vi utför även ommålningar vid regeländringar från de respektive förbunden.


Vi är medlemmar i Svenska SIKO!

Svenska SIKO är en branschorganisation vars övergripande syfte är att förhindra att olyckor och tillbud inträffar i svenska sportanläggningar. Detta syfte ska uppnås genom att Svenska SIKO:s medlemmar genomför kvalitetssäkrade besiktningar och underhållsarbeten.

Läs mer