Företaget

Mälardalens Idrottsservice grundades 2012 av mig Tony Nilsson. Jag har arbetat i mer än 20 år med besiktning / översyn och service av gymnastik och sporthallar, idrottsanläggningar, jag fick min första anställning i branschen 1992 och sedan dess har jag blivit kvar.

Mälardalens idrottsservice är medlem i branschorganisationen Svenska Siko en organisation som har till uppgift att ta fram och vidareutveckla rutiner för besiktningar av sportanläggningar.

Mälardalens idrottservice är certifierade att utföra säkerhetsbesiktningar i gymnastik och sporthallar.

Mälardalens idrottsservices besiktningsmän är certifierade för heta arbeten, ställningsbyggnad och är även anslutna till ID06. Vi är idag tre anställda på företaget.

Vi arbetar mot kommuner, landsting, friskolor, universitet, och försvaret och har hela Sverige som arbetsfält.

Vi är medlemmar i Svenska SIKO!

Svenska SIKO är en branschorganisation vars övergripande syfte är att förhindra att olyckor och tillbud inträffar i svenska sportanläggningar. Detta syfte ska uppnås genom att Svenska SIKO:s medlemmar genomför kvalitetssäkrade besiktningar och underhållsarbeten.

Läs mer